USŁUGI SPECJALISTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM DRONÓW

MSdron to innowacyjne podejście do zagadnień inżynierskich z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych pozwala na bezpieczne pozyskanie wysokiej jakości danych przy optymalizacji czasu i kosztów prac. W ofercie znajdują się inspekcje obiektów niedostępnych, pomiary fotogrametryczne, ortofotomapy, numeryczne modele pokrycia terenu oraz analizy przestrzenne. Dysponujemy platformami stworzonymi do zastosowań profesjonalnych z kamerą z sensorem RGB, kamerą termalną i multispektralną. MSdron oferuje szereg innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta.

USŁUGI

SZKOLENIA UAV

- szkolenia produktowe z obsługi Yuneec Typhoon H520E

- szkolenia z Fotogrametrii UAV 

- szkolenia z przetwarzania zobrazowań wielospektralnych

 

BUDOWNICTWO

- inwentaryzacja placu budowy

- monitoring postępu prac

- analiza termowizyjna

GÓRNICTWO

- pomiary objętości hałd, wyrobisk, zwałowisk

- ortofotomapy terenów wydobywczych

ADMINISTRACJA

- monitoring drzew, zarządzanie zielenią miejską

- ortofotomapy obszarów zurbanizowanych

- wykrywanie samowoli budowlanych

- wykrywanie nielegalnego wydobycia kopalin

- pomiar powierzchni reklamowych

ARCHITEKTURA

- modele 3D zabytków

- analizy urbanistyczne

- zobrazowania dla projektantów

- analizy termiczne budynków

INFRASTRUKTURA

- inspekcje sieci energetycznych

- inspekcje mostów

- inspekcje wież, kominów, masztów

- inspekcje termowizyjne

LEŚNICTWO I ROLNICTWO

- pomiar strat w uprawach

- pomiar powierzchni upraw

- ocena stanu roślinności

- ortofotomapy leśne

- liczenie zwierzyny leśnej

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

- dokumentacja i ocena stanu środowiska

- pomiary wałów przeciwpowodziowych

- pomiar linii brzegowych zbiorników wodnych

- pomiar i kreślenie profili skarp

- analiza zasobów przyrodniczych

ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE

- ortofotomapy do oceny stanu zdarzeń kryzysowych

- analizy zagrożeń

Informacje kontaktowe

+48 606 816 485

biuro@msdron.pl